עוד יוסף חי / ישיבה גבוהה 13:15
תיכונית 13:10

נווה עופרה

רק בזמן שיש ישיבה

18:30
רחמי תרצה
היכל עמי  
משכן אריאל

נפגש..