תחבורה ציבורית באיזור גב ההר לפי שעון חורף

עודכן לאחרונה בתאריך כ"ד חשון תשע"ח 13/7/2017 

אלון מורה => ירושלים

קו יום שעה
467 א ב ג ד ה 06:00
467 א ב ג ד ה 10:30
467 א ב ג ד ה 13:30
467 א ב ג ד ה 18:00
467 ו 06:20
467 ו 12:50
467 מוצ"ש 19:30

ירושלים => אלון מורה

קו יום שעה
467 א ב ג ד ה 07:50
467 א ב ג ד ה 14:00
467 א ב ג ד ה 16:30
467 א ב ג ד ה 21:20
467 א ב ג ד ה 22:35
467 ו 10:00
467 ו 13:00
467 ו 13:30
467 מוצ"ש 18:30
467 מוצ"ש 22:30

יצהר => ירושלים

קו יום שעה
477 מוצ"ש 21:00

אריאל => אלון מורה

קו יום שעה
101 א ב ג ד ה ו 06:15
101 א ב ג ד ה ו 07:20
101 א ב ג ד ה ו 09:30
101 א ב ג ד ה ו 10:45
101 א ב ג ד ה ו 12:35
101 ו 14:00
101 א ב ג ד ה 14:20
101 א ב ג ד ה 16:15
101 א ב ג ד ה 18:15
101 א ב ג ד ה 19:45
101 א ב ג ד ה 21:30
101 א ב ג ד ה 23:15
101 מוצ"ש 23:00 
101 מוצ"ש 00:00

אלון מורה => אריאל

קו יום שעה
101 א ב ג ד ה ו 05:40
101 א ב ג ד ה ו 07:45
101 א ב ג ד ה ו 08:45
101 א ב ג ד ה ו 10:45
101 א ב ג ד ה ו 12:00
101 א ב ג ד ה 13:50
101 א ב ג ד ה 15:35
101 א ב ג ד ה 17:30
101 א ב ג ד ה 19:35
101 א ב ג ד ה 21:30
101 א ב ג ד ה 23:00
101 א ב ג ד ה 00:55
101 ו 14:00
101 מוצ"ש 20:30

 


כל הזמנים מתוך האתר www.bus.gov.il
מצאת טעות? כתוב לנו