היכל עמי / עוד יוסף חי כותיקין
ישיבה גבוהה. רק ביום ו' כותיקין
רחמי תרצה 06:00

נווה עופרה

בביןהזמנים 6:45

06:15
משכן אריאל 06:30
רחמי תרצה / ישיבה גבוהה / ישיבה תיכונית 07:00
רחמי תרצה 08:00


עוד יוסף חי / ישיבה גבוהה 13:15
תיכונית 13:10

נווה עופרה

רק בזמן שיש ישיבה

18:30
רחמי תרצה
היכל עמי  
משכן אריאל

נפגש..

 

רחמי תרצה
נווה עופרה 22:45
היכל עמי 19:30
רחמי תרצה 20:00
ישיבה גבוהה 20:10
גבעות עולם 20:15
ישיבה תיכונית 20:20
עוד יוסף חי 20:30
משכן אריאל 21:00
22:00

לפני פרשת

מנחה

ערבית

מנחה בשבת

שלח

19:30

20:10

18:30

קורח

19:30

20:10

18:30

חוקת

19:30

20:10

18:30

בלק

19:30

20:10

18:30

פנחס

19:30

20:10

18:30

צום יז בתמוז

19:15

20:04

---

מטות

19:25

20:05

18:30

מסעי

19:20

20:00

18:15

דברים

19:30

20:10

18:30

ואתחנן

19:25

20:05

18:30

צום ט' באב

19:15

20:03

צאת הצום:
20:11

עקב

19:20

20:00

18:15

ראה

19:15

20:00

18:15

שופטים

19:10

20:00

18:15

כי תצא

19:00

19:40

18:00

כי תבוא

18:55

19:35

17:45

נצבים

18:45

19:25

17:45

וילך

18:35

19:15

17:00

צום גדליה

18:20

19:11

---

האזינו

18:25

19:05

17:30

חוה"מ סוכות

18:15

18:55

17:15

סליחות בישוב כמנהג הספרדים 

4:30 היכל עמי

5:30 זיכרון קדושים

6:20 ישיבה תיכונית

סליחות בישוב כמנהג האשכנזים

רחמי תרצה 5:20 6:20 7:20

משכן אריאל 6:00