היכל עמי / עוד יוסף חי כותיקין
ישיבה גבוהה. רק ביום ו' כותיקין
רחמי תרצה 06:00

נווה עופרה

בביןהזמנים 6:45

06:15
משכן אריאל 06:30
רחמי תרצה / ישיבה גבוהה / ישיבה תיכונית 07:00
רחמי תרצה 08:00


עוד יוסף חי / ישיבה גבוהה 13:15
תיכונית 15:00

נווה עופרה

רק בזמן שיש ישיבה

18:30
רחמי תרצה
היכל עמי  
משכן אריאל

נפגש..

 

רחמי תרצה
נווה עופרה 22:45
היכל עמי 19:30
רחמי תרצה 20:00
ישיבה גבוהה 20:10
גבעות עולם 20:15
ישיבה תיכונית 20:20
עוד יוסף חי 20:30
משכן אריאל 21:00
22:00

שבוע שלפני פרשת

מנחה

ערבית

מנחה בשבת

נשא

19:20

20:00

18:15

בהעלותך

19:25

20:05

18:30

שלח

19:30

20:10

18:30

קורח

19:30

20:10

18:30

חוקת

19:30

20:10

18:30

בלק

19:30

20:10

18:30

פנחס

19:30

20:10

18:30

צום יז בתמוז

19:15

20:05

-------

מטות מסעי

19:30

20:10

18:30

דברים

19:25

20:05

18:30

ואתחנן

19:20

20:00

18:15

צום ט' באב

19:05

20:17

-------

עקב

19:15

20:00

18:30

ראה

19:10

20:00

18:30

שופטים

19:00

19:40

18:00

כי תצא

18:55

19:35

17:45

כי תבוא

18:45

19:25

17:45

נצבים וילך

18:35

19:15

16:30

האזינו

18:30

19:10

16:00

יום כיפור

18:15

18:55

-------

צום גדליה

18:00

18:55

-------

"חוה""מ סוכות"

18:10

18:50

17:00

בראשית

18:00

18:40

17:00

נח

17:50

18:30

16:45

סליחות בישוב כמנהג הספרדים 

4:30 היכל עמי

5:30 זיכרון קדושים

6:20 ישיבה תיכונית

סליחות בישוב כמנהג האשכנזים

רחמי תרצה 5:20 6:20 7:20

משכן אריאל 6:00