טלפון: 02-9973779 פקס: 02-9971593
  
שעות קבלה
תחום שרות שם א ב ג ד ה ו
רופא משפחה ד"ר סודי נמיר 14:30-18:00 08:00-11:30 11:30-14:00   08:00-12:00 08:00-10:30
אחת לחודש
ילדים ד"ר בוגייבסקי ולדיסלב 08:00-12:00     15:00-18:00    
נשים ד"ר פורוטקוב נטליה   10:00-14:00        
משרד   08:00-12:00
15:00-18:00
08:00-14:00 08:00-14:00 __ 08:00-12:00 08:00-10:30
בדיקת דם   07:45-08:30 __ 07:45-08:30 __ 07:45-08:30  
אחות שרה 08:00-13:00
14:30-18:00
__ 08:00-14:00 10:30-18:00 07:45-12:00 08:00-10:30
טיפת חלב עטרה 09:30-13:00 08:00-15:30 __ 08:00-12:30
15:30-18:30
09:30-12:00 __
חלוקת תרופות   09:30-13:00
14:30-18:00
9:30-10:30 בלבד!! 09:30-14:00 10:00-18:00 09:30-12:00 08:00-10:30
הערות   13:00-14:30 המרפאה סגורה!       המרפאה נסגרת
בשעה 12:00
שבת שלום!
תחום שרות א ב ג ד ה ו
רופא משפחה 14:30 18:00 08:00 11:30 11:30 14:00   08:00 12:00 08:00 10:30
אחת לחודש
ילדים 08:00 12:00     15:00 18:00    
נשים   10:00 14:00        
משרד 08:00 12:00
15:00 18:00
08:00 14:00 08:00 14:00 __ 08:00 12:00 08:00 10:30
בדיקת דם 07:45 08:30 __ 07:45 08:30 __ 07:45 08:30  
אחות 08:00 13:00
14:30 18:00
__ 08:00 14:00 10:30 18:00 07:45 12:00 08:00 10:30
טיפת חלב 09:30 13:00 08:00 15:30 __ 08:00 12:30
15:30 18:30
09:30 12:00 __
חלוקת תרופות 09:30 13:00
14:30 18:00
09:30 10:30 בלבד!! 09:30 14:00 10:00 18:00 09:30 12:00 08:00 10:30
הערות 13:00 14:30 המרפאה סגורה!       המרפאה נסגרת בשעה 12:00 שבת שלום!
 
חוה"מ
ערב חג

רופאים במרפאה
מקצוע תחום שירות
סודי נמיר רפואת משפחה
ולדיסלב בוגייבסקי ילדים
נטליה פורוטקוב נשים


שירותים במרפאה
תלמידי בתי ספר-טיפול בתאונות
טיפת חלב
א.ק.ג.
שירותי מעבדה
שירותי אחות
בדיקת חלבון עוברי
מעקב הריון
שירותי רוקחות
העמסת סוכר
הדבקת/תפירת חתכים
גלוקומטר למדידת רמת סוכר בדם