לוח זמני היום באלון מורה - ט' אדר ה'תשע"ח

זריחה: 06:1001

שקיעה: 17:3328

צאת הכוכבים: 17:5328

עלות השחר: 04:4001

חצות היום והלילה: 11:5144

זמן טלית ותפילין: 05:2001

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם