לוח זמני היום באלון מורה - ד' סיון ה'תשע"ז

זריחה: 05:3204

שקיעה: 19:4004

צאת הכוכבים: 20:0004

עלות השחר: 04:0204

חצות היום והלילה: 12:3604

זמן טלית ותפילין: 04:4204

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם