לוח זמני היום באלון מורה - ו' סיון ה'תשפ"ד

זריחה: 05:3001

שקיעה: 19:4707

צאת הכוכבים: 20:0707

עלות השחר: 04:0001

חצות היום והלילה: 12:3834

זמן טלית ותפילין: 04:4001

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם