לוח זמני היום באלון מורה - י' אלול ה'תשע"ח

זריחה: 06:0541

שקיעה: 19:1740

צאת הכוכבים: 19:3740

עלות השחר: 04:3541

חצות היום והלילה: 12:4140

זמן טלית ותפילין: 05:1541

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם