לוח זמני היום באלון מורה - כ"ב סיון ה'תשע"ט

זריחה: 05:3200

שקיעה: 19:5022

צאת הכוכבים: 20:1022

עלות השחר: 04:0200

חצות היום והלילה: 12:4111

זמן טלית ותפילין: 04:4200

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם