לוח זמני היום באלון מורה - ה' תשרי ה'תשע"ח

זריחה: 06:2748

שקיעה: 18:3224

צאת הכוכבים: 18:5224

עלות השחר: 04:5748

חצות היום והלילה: 12:3006

זמן טלית ותפילין: 05:3748

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם