לוח זמני היום באלון מורה - כ"ב טבת ה'תש"פ

זריחה: 06:3740

שקיעה: 17:0036

צאת הכוכבים: 17:2036

עלות השחר: 05:0740

חצות היום והלילה: 11:4908

זמן טלית ותפילין: 05:4740

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם