לוח זמני היום באלון מורה - ט"ז כסלו ה'תשפ"ג

זריחה: 06:2718

שקיעה: 16:3520

צאת הכוכבים: 16:5520

עלות השחר: 04:5718

חצות היום והלילה: 11:3119

זמן טלית ותפילין: 05:3718

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם