לוח זמני היום באלון מורה - י"ח תשרי ה'תשפ"ד

זריחה: 06:3227

שקיעה: 18:2300

צאת הכוכבים: 18:4300

עלות השחר: 05:0227

חצות היום והלילה: 12:2743

זמן טלית ותפילין: 05:4227

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם