לוח זמני היום באלון מורה - ט"ו ניסן ה'תשע"ט

זריחה: 06:0248

שקיעה: 19:1222

צאת הכוכבים: 19:3222

עלות השחר: 04:3248

חצות היום והלילה: 12:3735

זמן טלית ותפילין: 05:1248

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם