לוח זמני היום באלון מורה - כ"ז אב ה'תשפ"א

זריחה: 05:5502

שקיעה: 19:3410

צאת הכוכבים: 19:5410

עלות השחר: 04:2502

חצות היום והלילה: 12:4436

זמן טלית ותפילין: 05:0502

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם