לוח זמני היום באלון מורה - י"ז אדר ה'תשפ"א

זריחה: 06:0428

שקיעה: 17:3718

צאת הכוכבים: 17:5718

עלות השחר: 04:3428

חצות היום והלילה: 11:5053

זמן טלית ותפילין: 05:1428

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם