לוח זמני היום באלון מורה - כ"ח אדר ה'תשפ"ג

זריחה: 05:4008

שקיעה: 17:5136

צאת הכוכבים: 18:1136

עלות השחר: 04:1008

חצות היום והלילה: 11:4552

זמן טלית ותפילין: 04:5008

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם