לוח זמני היום באלון מורה - ה' אייר ה'תשע"ח

זריחה: 06:0207

שקיעה: 19:1249

צאת הכוכבים: 19:3249

עלות השחר: 04:3207

חצות היום והלילה: 12:3728

זמן טלית ותפילין: 05:1207

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם