לוח זמני היום באלון מורה - י"ז שבט ה'תשפ"ג

זריחה: 06:2612

שקיעה: 17:1916

צאת הכוכבים: 17:3916

עלות השחר: 04:5612

חצות היום והלילה: 11:5244

זמן טלית ותפילין: 05:3612

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם