לוח זמני היום באלון מורה - י' סיון ה'תש"פ

זריחה: 05:3100

שקיעה: 19:4219

צאת הכוכבים: 20:0219

עלות השחר: 04:0100

חצות היום והלילה: 12:3639

זמן טלית ותפילין: 04:4100

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם