לוח זמני היום באלון מורה - ח' תמוז ה'תשע"ח

זריחה: 05:3107

שקיעה: 19:4947

צאת הכוכבים: 20:0947

עלות השחר: 04:0107

חצות היום והלילה: 12:4027

זמן טלית ותפילין: 04:4107

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם