לוח זמני היום באלון מורה - ד' שבט ה'תשפ"א

זריחה: 06:3800

שקיעה: 16:5928

צאת הכוכבים: 17:1928

עלות השחר: 05:0800

חצות היום והלילה: 11:4844

זמן טלית ותפילין: 05:4800

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם