לוח זמני היום באלון מורה - ה' סיון ה'תשפ"א

זריחה: 05:3837

שקיעה: 19:3120

צאת הכוכבים: 19:5120

עלות השחר: 04:0837

חצות היום והלילה: 12:3458

זמן טלית ותפילין: 04:4837

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם