לוח זמני היום באלון מורה - כ' אייר ה'תשפ"ב

זריחה: 05:3548

שקיעה: 19:3436

צאת הכוכבים: 19:5436

עלות השחר: 04:0548

חצות היום והלילה: 12:3512

זמן טלית ותפילין: 04:4548

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם