לוח זמני היום באלון מורה - י"ז אדר א' ה'תשע"ט

זריחה: 06:1255

שקיעה: 17:3118

צאת הכוכבים: 17:5118

עלות השחר: 04:4255

חצות היום והלילה: 11:5206

זמן טלית ותפילין: 05:2255

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם