לוח זמני היום באלון מורה - כ"ג אב ה'תשפ"ב

זריחה: 06:0450

שקיעה: 19:1913

צאת הכוכבים: 19:3913

עלות השחר: 04:3450

חצות היום והלילה: 12:4201

זמן טלית ותפילין: 05:1450

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם