לוח זמני היום באלון מורה - כ"ג אלול ה'תשע"ט

זריחה: 06:2559

שקיעה: 18:3612

צאת הכוכבים: 18:5612

עלות השחר: 04:5559

חצות היום והלילה: 12:3105

זמן טלית ותפילין: 05:3559

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם