לוח זמני היום באלון מורה - ב' אדר ה'תש"פ

זריחה: 06:0739

שקיעה: 17:3508

צאת הכוכבים: 17:5508

עלות השחר: 04:3739

חצות היום והלילה: 11:5123

זמן טלית ותפילין: 05:1739

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם