לוח זמני היום באלון מורה - ט"ו אב ה'תש"פ

זריחה: 05:5512

שקיעה: 19:3357

צאת הכוכבים: 19:5357

עלות השחר: 04:2512

חצות היום והלילה: 12:4434

זמן טלית ותפילין: 05:0512

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם