לוח זמני היום באלון מורה - י"ט אב ה'תשע"ט

זריחה: 06:0438

שקיעה: 19:1931

צאת הכוכבים: 19:3931

עלות השחר: 04:3438

חצות היום והלילה: 12:4204

זמן טלית ותפילין: 05:1438

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם