לוח זמני היום באלון מורה - י"א כסלו ה'תש"פ

זריחה: 06:2623

שקיעה: 16:3508

צאת הכוכבים: 16:5508

עלות השחר: 04:5623

חצות היום והלילה: 11:3045

זמן טלית ותפילין: 05:3623

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם