לוח זמני היום באלון מורה - י"ג תשרי ה'תשפ"א

זריחה: 06:3137

שקיעה: 18:2439

צאת הכוכבים: 18:4439

עלות השחר: 05:0137

חצות היום והלילה: 12:2808

זמן טלית ותפילין: 05:4137

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם