לוח זמני היום באלון מורה - ט"ו חשון ה'תשע"ט

זריחה: 06:4801

שקיעה: 17:5731

צאת הכוכבים: 18:1731

עלות השחר: 05:1801

חצות היום והלילה: 12:2246

זמן טלית ותפילין: 05:5801

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם