לוח זמני היום באלון מורה - ד' כסלו ה'תשע"ח

זריחה: 06:1305

שקיעה: 16:3638

צאת הכוכבים: 16:5638

עלות השחר: 04:4305

חצות היום והלילה: 11:2451

זמן טלית ותפילין: 05:2305

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם