לוח זמני היום באלון מורה - י"ד ניסן ה'תש"פ

זריחה: 06:1610

שקיעה: 19:0431

צאת הכוכבים: 19:2431

עלות השחר: 04:4610

חצות היום והלילה: 12:4020

זמן טלית ותפילין: 05:2610

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם