לוח זמני היום באלון מורה - כ"ו כסלו ה'תשפ"ב

זריחה: 06:1938

שקיעה: 16:3457

צאת הכוכבים: 16:5457

עלות השחר: 04:4938

חצות היום והלילה: 11:2717

זמן טלית ותפילין: 05:2938

כל הזמנים הם בהערכה ואין לקחת אותם להלכה כמו שהם