עורכת 'קשר אמיץ' - לאה רמר
טלפון: 058-423-9859
דוא"ל: kesher@elonmoreh.co.il

הודעות ל'קשר אמיץ' מתקבלות עד יום רביעי בשעה 13:00

התשע"א התשע"ג התשע"ד התשע"ה התשע"ו התשע"ז התשע"ח התשע"ט התש"פ