1. בשימוש באפליקציה הינך מסכים לשליחה של פרטים אישיים לרבות פרטי החשבונות המחוברים למכשיר והינך מסכים לתנאי שימוש להלן.
 2. השימוש באתר/שירות/אפליקציה בכל דרך שהיא בשפה הנושאת אופי גס, מעליב, מאיים, בוטה, מטריד, מבזה, מסית, מתגרה, משתלח וכיוצא בזה, ו/או הטחת עלבונות אישיים כלפי כל אדם ו/או כלפי חברי הפורומים ו\או המשתמשים אסורים בתכלית.
 3. אסור כל שימוש או פרסום בלתי חוקי או בלתי מוסרי באתר, לרבות פרסום המפר צו איסור פרסום, או פרסום ביודעין של חומר מוגן בזכויות, או פרסום העשוי לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו, או פרסום העשוי להזיק או לפגוע בצורה כלשהי בציבור או בפרט כלשהו, בפרטיותו או בשמו הטוב.
 4. המערכת אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות למסרים, ידיעות, פרסומים מכל מין וסוג שהוא, אופי הדיונים בפורומים ובצ'אטים ותוכנם, כולם או מקצתם, והאחריות בעניין זה תחול על המשתמש/ת מפרסם/מת המידע או ההודעה, ועליו/ה בלבד. המערכת לא תישא באחריות כלשהי לנזק, תקלה, אובדן וכיוצא בזה, אשר ייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מפרסום כלשהו בפורומים או במידע שבהם, ובכלל זה שימוש. האחריות על השימוש במידע הנמסר בפורומים ובצ'אטים ותוצאותיו יחולו על המשתמש/ת ועליו/ה בלבד.
 5. אנו ממליצים למשתמשים שלא לחשוף כל מידע, קובץ או פרט מזהה כלשהו, כגון כתובות או מספרי טלפון. כאמור, מערכת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, מטרד וכיוצא באלה שייגרמו עקב חשיפת מידע כזה. מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל הודעה הכוללת פרטים אלה, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. אין לפרסם אתרי שיווק, פרסומות, מודעות, פורומים, אתרים אישיים, וכל דבר אשר יאפשר רווח אישי או כספי למפרסם, כגון אתרי הצבעות, רדיו, הזמנות, שרתי דיבור ואתרים או תוכנות המביאות רווח אישי או כספי על כל כניסה או הרשמה וכדומה, בכל דרך המהווה שימוש בחתימה, בשדות הפרופיל, בכינוי ו/או תת כינוי המשתמש, בהודעה פרטית, בהודעה ובנושאה הן באופן ישיר והן באופן עקיף (לדוגמה: פרסום דרך ליצירת קשר עם המפרסם על מנת שיוכל לפרסם את דבריו למשתמשים מחוץ לפורום) שאינם עומדים בכללי הפרסום בקבוצה ו/או תכנון זה.
 7. פרסום או שימוש בקובץ העשוי לפגוע, להזיק, להסתיר, לשנות או להעביר קבצי מידע שברשות המשתמש ללא ידיעתו וללא הסכמתו, אסורים. העלאתו במזיד של קובץ זדוני לפורומים או לצ'אטים עלולה לגרור סילוק מיידי מהאתר, ובמקרים חריגים הגשת פרטים לגורמי אכיפה.
 8. אין להתחזות או לחקות אדם ו/או כל גורם אחר, בכל צורה שהיא.
 9. אין לפרסם ו/או להציף חומר הכולל הודעות זבל חסרי כל חשיבות ותוכן, בכל דרך שהיא. פרסומים אלה יוגדרו כ"ספאם", וינקטו פעולות כנגד המפרסם כתלות בחומרת המעשה.
 10. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לערוך\למחוק כל הודעה מכל סוג שהיא הנתון לשיקול דעתה הבלעדי בפורומים. כמו כן המערכת שומרת לעצמה את הזכות להשעות לפרק זמן מסויים או לצמיתות כל משתמש עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המערכת.
 11. המערכת אינה אחראית על המתרחש מחוץ לפורום, ולפיכך, לא תמיד תנקוט בפעולות כנגד משתמש שלא עבר על תנאי השימוש באתר.
 12. משתמש אשר עולה לדרגת ניהול כלשהי באתר (מנהל, מפקח, מנהל ראשי, מנכ"ל, חבר צוות מסויים וכו') מודע לכך שהוא פועל מהתנדבות ועוזר לקהילה מתוך רצונו החופשי, וללא תמורה או רצון כלשהו לתמורה בהווה ו/או בעתיד.
 13. השימוש באתר ייעשה תוך הקפדה על חוקי מדינת ישראל ובהתאם לתנאי שימוש המובאים כאן ולתנאי השימוש של כל פורום במערכת האתר.
 14. המערכת שומרת לעצמה את הזכות החוקית והמוסרית להעביר מידע פרטי על גולש לידי הרשויות המוסמכות ללא רשותו של הגולש, לרבות במקרים בהם נעשה שימוש באתר לשם ביצוע או כוונה לבצע מעשה בלתי חוקי ובמקרי חירום שבהם נשקפת סכנת חיים ברורה ומיידת לאותו גולש או לגולש אחר.
 15. המערכת מוסמכת לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על דבר השינוי. כל שינוי בתקנון יחייב את המשתמשים החל ממועד פרסומו באתר.
 16. עם הרשמתך לשירות, המערכת רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו.
 17. מדיניות פרטיות - מאגר המידע:
  הנתונים שתמסור בעת ההרשמה או/ו בעת עדכון הנתונים באתר ישמרו במאגר המידע של האתר,לצורך שימוש בשירותי האתר ושיתוף המידע שציינת עם הקהילה, אינך חייב למסור את המידע ותוכל לשנותו בכל עת (דרך הפרופיל האישי, ובמידה וישנו פרט שאינו ניתן לשינוי דרך מערכת האתר, ניתן לבקש לשנתו או להסירו ע"י פנייה בצור קשר קשר באתר) השימוש בנתוני במידע במאגר יאפשר התאמה של פרסומות רלוונטיות והתאמה של תכני האתר לגולש
 18. קוקיז: Cookies בשירות נעשה שימוש בנתוני קוקיז שמשמש לתחזוקה התקינה של האתר, על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים על פעילות הגולשים באתר, על מנת להתאים את האתר עבורך.