לפני פרשת

מנחה

ערבית

מנחה בשבת

שלח

19:30

20:10

18:30

חוה"מ סוכות

18:15

18:55

17:15